fotopodróże
  GŁÓWNA
  HOME  
  GALERIA
  GALLERY  
  VIDEO
  VIDEO  
  PODRÓŻE
    TRAVEL  
  PUBLIKACJE
    PUBLICATIONS  
  O NAS
    ABOUT US  
  NASZ HONKER
    OUR HONKER  
  KONTAKT
  CONTACT  

  GALERIA MIEJSC / GALLERY OF PLACES

  

  GALERIA SAMOCHODÓW / GALLERY OF CARS


Witamy na naszej stronie poświęconej małym i dużym podróżom.
Poniżej zobaczysz co u nas słychać nowego.
W górnym menu znajdziesz odnośniki do galerii, opisow tras i innych treści.

   

Welcome to our website dedicated to small trips and big journeys.
Below you can see what's new.
In upper menu you can find links to galleries, itineraries and other contents.

Ola & Jacek

    

   Czerwiec 2024 - galeria zdjęć z Brzegu i Strzelec Opolskich.
   June 2024 - gallery from Brzeg and Strzelce Opolskie.

    

   Czerwiec 2024 - galeria zdjęć z Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu i jego sąsiedztwa.
   June 2024 - gallery from Japanese Garden in Wrocław and its neighborhood.

    

   Czerwiec 2024 - galeria zdjęć z REKON we Wrocławiu.
   June 2024 - gallery from REKON event in Wrocław.

    

   Czerwiec 2024 - galeria zdjęć z Sempair Optimi Show w Poznaniu-Krzesinach.
   June 2024 - gallery from Sempair Optimi Show in Poznań-Krzesiny.

    

   Grudzień 2023 - galeria zdjęć z z weekendowej wycieczki do Tallina .
   December 2023 - gallery from a weekend trip to Tallin.

    

   Wrzesień 2023 - galeria zdjęć z z wycieczki na Bornholm.
   September 2023 - gallery from a trip to Bornholm.

    

   Czerwiec 2023 - galeria zdjęć z z weekendowego wypadu do Czech.
   June 2023 - gallery from a weekend trip to Czech Republic.

    

   Luty 2023 - galeria zdjęć z z parku Miliona Świateł w Zabrzu.
   February 2023 - gallery from Park of a Million Lights in Zabrze.

    

   Listopad 2022 - galeria zdjęć z z Ogrodu Świateł w Pałacu Wilanowskim w Warszawie.
   November 2022 - gallery from Garden of Lights in Wilanów Palace in Warsaw.

    

   Październik 2022 - galeria zdjęć z z wycieczki w świętokrzyskie.
   October 2022 - gallery from a trip to świętokrzyskie region.

    

   Październik 2022 - galeria zdjęć z z letniego wyjazdu do Bułgarii.
   October 2022 - gallery from a summer holiday in Bulgaria.

    

   Wrzesień 2022 - Galeria Honkera z wyjazdu do Bułgarii
   September 2022 - Gallery of Honker from Bulgaria

    

   Lipiec 2022 - Galeria Honkera z z weekendowej wycieczki do Czech
   July 2022 - Gallery of Honker from a weekend trip to Czech Republic

    

   Lipiec 2022 - galeria zdjęć z z weekendowej wycieczki do Hlučína w Czechach.
   July 2022 - gallery from a weekend trip to Hlučín in Czech Republic.

    

   Lipiec 2022 - galeria zdjęć z ze zwiedzania Zamku w Niemodlinie.
   July 2022 - gallery from sightseeing of the Niemodlin Castle.

    

  Październik 2021 - W październiku w Bielsku Białej odbywa się FOTOARTFESTIVAL - na wystawie FOTOOPEN jest praca Oli.
  October 2021 - FOTOARTFESTIVAL takes place in Bielsko Biała in October - on FOTOOPEN exposition you can find photo taken by Ola.

    

  Październik 2021 - 7 pażdziernika na zaproszenie Manii Podróżowania gościliśmy w Tarnowskich Górach z opowieścią o Szetlandach.
  October 2021 - On 7th October we were invited by Mania Podróżowania to Tarnowskie Góry where we talked about Shetlands.

    

   Lipiec 2021 - galeria zdjęć z weekendowej wycieczki do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rono-Spożywczego w Szreniawie .
   July 2021 - gallery from weekend trip to National Museum of Agriculture and Agro-Food Industry in Szreniawa .

    

   Czerwiec 2021 - galeria zdjęć z weekendowej wycieczki w świętokrzyskie w ramach Zlotu Aut Wielozadaniowych Tarpan Honker.
   June 2021 - gallery from weekend trip to świętokrzyskie region within Tarpan Honker Relly.

    

   Czerwiec 2021 - Galeria Honkera ze Zlotu Aut Wielozadaniowych Tarpan Honker
   June 2021 - Gallery of Honker from a Tarpan Honker Relly

    

   Wrzesień 2020 - galeria zdjęć z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
   September 2020 - gallery from Wielkopolski National Park.

    

   Wrzesień 2020 - galeria zdjęć ze Szczecina i okolic.
   September 2020 - gallery from Szczecin and neighborhood.

    

   Wrzesień 2020 - galeria zdjęć z Mazur.
   September 2020 - gallery from Mazury.

    

  Kwiecień 2020 - Nasz artykuł w styczniowym numerze magazynu OFF-ROAD.PL o wyjeździe do Uzbekistanu
  April 2020 - A story about the trip to Uzbekistan in OFF-ROAD.PL magazine

    

   Listopad 2019 - galeria zdjęć z Uzbekistanu.
   November 2019 - gallery from Uzbekistan.

    

   Listopad 2019 - kilka zdjęć z krótkich przystanków po drodze do i z Uzbekistanu - Kazachstan.
   November 2019 - some photos from short breaks on our way to and from Uzbekistan - Kazakhstan.

    

   Listopad 2019 - kilka zdjęć z krótkich przystanków po drodze do i z Uzbekistanu - Ukraina.
   November 2019 - some photos from short breaks on our way to and from Uzbekistan - Ukraine.

    

   Listopad 2019 - kilka zdjęć z krótkich przystanków po drodze do i z Uzbekistanu - Rosja.
   November 2019 - some photos from short breaks on our way to and from Uzbekistan - Russia.

    

   Listopad 2019 - Galeria Honkera z sierpniowego wyjazdu do Uzbekistanu i Kazachstanu
   November 2019 - Gallery of Honker from a summer trip to Uzbekistan and Kazachstan

    

   Kwiecień 2019 - w ramach nadrabiania zaległości dwie galerie HonkerTeam: na Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie w sierpniu 2018 i z weekendowego wyjazdu w Beskid Niski i na Słowację w lutym 2019.
   April 2019 - as a part of catching up two galleries from meetings of HonkerTeam: at International Military Vehicles Rally in Borne Sulinowo in August 2018 and weekend trip to Beskid Niski and Slovakia in February 2019.

    

   Kwiecień 2018 - galeria z ubiegłorocznego wyjazdu do Słowenii.
   April 2018 - a gallery from last summer travel to Slovenia.

    

  Listopad 2018 - galeria z sierpniowej wycieczki do Bornego Sulinowa.
  November 2018 - a gallery from a summer trip to Borne Sulinowo .

    

  Listopad 2018 - galeria z sierpniowego festiwalu Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi.
  November 2018 - a gallery from Dymarki Świętokrzyskie festival in Nowa Słupia that took place in August.

    

  Maj 2018 - galeria z Air Show Poznań.
  May 2018 - a gallery from Air Show Poznań.

    

  Maj 2018 - galeria ze zlotu HonkerTeam na Air Show w Poznaniu.
  May 2018 - a gallery from a meeting of HonkerTeam at Air Show in Poznań.

    

  Kwiecień 2018 - galeria z małego zimowego wypadu na zamek w Chęcinach.
  April 2018 - a gallery from a small winter trip to Chęciny Castle.

    

  Marzec 2018 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu PLEJADY o wyjeździe na wyspy Szetlandzkie - część 2.
  March 2018 - A story about the trip to Shetland Islands in PLEJADY magazine - part 2.

    

  Styczeń 2018 - nowy link do małej muzycznej wariacji w sekcji video - Terenowy rock and roll.
  January 2018 - a new link to a little piece of music in video section Off-road rock and roll.

    

  Styczeń 2018 - galeria Subaru z Szetlandów i Szkocji.
  January 2018 - a gallery of Subaru from Shetland Islands and Scotland.

    

  Styczeń 2018 - opis zimowej wycieczki z 2016 roku do Skandynawi.
  January 2018 - a story from winter journey in 2016 to Scandinavia.

    

  Styczeń 2018 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu PLEJADY o wyjeździe na wyspy Szetlandzkie - część 1.
  January 2018 - A story about the trip to Shetland Islands in PLEJADY magazine - part 1.

    

  Grudzień 2017 - galeria Honkera z weekendowej wycieczki na Podhale.
  December 2017 - a gallery of Honker from a weekend trip to Podhale.

    

  Grudzień 2017 - galeria z letniego wyjazdu do Szkocji.
  December 2017 - a gallery from a summer travel to Scotland.

    

  Październik 2017 - W dniach 13.10.2017 - 29.10.2017 w Bielsku Białej odbywa się FOTOARTFESTIVAL - zapraszamy na wystawę FOTOOPEN, gdzie wystawione zostaną zdjęcia Oli.
  October 2017 - FOTOARTFESTIVAL takes place in Bielsko Biała from 13.10.2017 till 29.10.2017 - we do invite everybody to FOTOOPEN exposition where you can find photos taken by Ola.

    

  Październik 2017 - galeria z letniego wyjazdu na Szetlandy.
  October 2017 - a gallery from a summer travel to Shetland Islands.

    

  Lipiec 2017 - galeria z małego wypadu do Parku Etnograficznego w Wygiezłowie.
  July 2017 - a gallery from a small trip to Etnographic Park in Wygiezłów.

    

  Lipiec 2017 - galeria Honkera z weekendowej wycieczki w Beskid Niski.
  July 2017 - a gallery of Honker from a weekend trip to Beskid Niski.

    

  Lipiec 2017 - galeria z weekendowej wycieczki w Beskid Niski.
  July 2017 - a gallery from a weekend trip to Beskid Niski.

    

  Lipiec 2017 - galeria wycieczki do Zamku Moszna.
  July 2017 - a gallery from a trip to Moszna Castle.

    

  Lipiec 2017 - galeria wycieczki w Świętokrzyskie.
  July 2017 - a gallery from a trip to Świętokrzyskie.

    

   Maj 2017 - opis ubiegłorocznej letniej trasy - Mołdawia- Rumunia - Słowacja 2016.
  May 2016 - a story from last summer journey - Moldova - Romania - Slovakia 2016.

    

  Kwiecień 2017 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu PLEJADY o zimowym wyjeździe do Skandynawii.
  April 2017 - A story about the winter trip to Scandinavia in PLEJADY magazine.

    

  Grudzień 2016 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu PLEJADY o historii naszego Libero.
  December 2016 - A story of our Libero in PLEJADY magazine.

    

  Grudzień 2016 - galeria Subaru ze Skandynawii - Szwecji, Norwegii i Finlandii.
  December 2016 - a gallery of Subaru from Scandinavia - Sweden, Norway and Finland.

    

  Grudzień 2016 - galeria z Finlandii.
  December 2016 - a gallery from Finland.

    

  Grudzień 2016 - galeria z Norwegii.
  December 2016 - a gallery from Norway.

    

  Grudzień 2016 - galeria ze Szwecji.
  December 2016 - a gallery from Sweden.

    

  listopad 2016 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu PLEJADY o Norwegii.
  November 2016 - Our story from Norway in PLEJADY magazine.

    

  Sierpień 2016 - galeria Honkera z Mołdawii i Rumunii.
  August 2016 - a gallery of Honker from Moldova and Romania.

    

  Sierpień 2016 - galeria ze Słowacji.
  August 2016 - a gallery from Slovakia.

    

  Sierpień 2016 - galeria z Rumunii.
  August 2016 - a gallery from Romania.

    

  Sierpień 2016 - galeria z Naddniestrza.
  August 2016 - a gallery from Transnistria.

    

  Sierpień 2016 - galeria z wyjazdu do Mołdawii.
  August 2016 - a gallery from Moldova.

    

  sierpień 2016 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu off-road.pl o Irlandii.
  August 2016 - Our story from Ireland in Magazyn off-road.pl.

    

  Czerwiec 2016 - galeria Subaru z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
  June 2016 - a gallery of Subaru from Biebrza National Park.

    

  Czerwiec 2016 - galeria z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
  June 2016 - a gallery from Biebrza National Park.

    

  Czerwiec 2016 - mała galeria po zwiedzaniu Sądu Rejonowego w Sosnowcu - jednego z Pałaców Shoenów.
  June 2016 - a small gallery created after visiting District Court in Sosnowiec - one of the Shoen's Palaces.

    

  Kwiecień 2016 - W dniach 6-8 maj w ExpoSilesia w Sosnowcu w trakcie targów ExpoExtereme zapraszamy na mini wystawę naszych zdjęć na temat turystyki off-roadowej "CZTERY: KOŁA, PORY ROKU, STRONY ŚWIATA".
  April 2016 - We invite you to a mini exhibition of our photos regarding off-road tourism called "FOUR: WHEELS, SEASONS, QUARTERS OF THE GLOBE" during ExpoExtreme Fair on the territory of ExpoSielsia in Sosnowiec between 6th and 8th of May.

    

  Marzec 2016 - W Energetycznym Centrum Kultury Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 trwa wystawa - WYSPY OWCZE.
  March 2016 - In Energetyczne Centrum Kultury Klub im. Jana Kiepury in Sosnowiec there is the photo exhibition "FAROE ISLANDS".

    

  Luty 2016 - Już teraz zapraszamy w marcu do Energetycznego Centrum Kultury Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 na wystwę zdjeć Oli - WYSPY OWCZE.
  February 2016 - We invite you to Energetyczne Centrum Kultury Klub im. Jana Kiepury in Sosnowiec to see the photo exhibition "FAROE ISLANDS" during March.

    

  Styczeń 2016 - opis ubiegłorocznej trasy - Norwegia 2015.
  January 2016 - a story from last year journey - Norway 2015.

    

  Grudzień 2015 - mały "face lifting" strony - a przynajmniej jego początki, bo wciąż nad tym pracuję.
  December 2015 - a little "face lifting" of the website - at least its beginnings becouse I still work on it.

    

  Listopad 2015 - nowa galeria w sekcji Polska - Sosnowiec.
  November 2015 - a new gallery in POLSKA (Poland) section - Sosnowiec.

    

  Październik 2015 - W dniach 16.10.2015 - 30.10.2015. w Bielsku Białej odbywa się FOTOARTFESTIVAL - zapraszamy na wystawę FOTOOPEN, gdzie wystawione zostaną zdjęcia Oli.
  October 2015 - FOTOARTFESTIVAL takes place in Bielsko Biała from 16.10.2015 till 30.10.2015 - we do invite everybody to FOTOOPEN exposition where you can find photos taken by Ola.

    

  Wrzesień 2015 - nowe filmy w sekcji VIDEO.
  September 2015 - new clips in section VIDEO.

    

  Wrzesień 2015 - nowa galeria w sekcji SUBARU - Norwegia.
  September 2015 - new gallery in SUBARU section - Norway.

    

  Sierpień 2015 - nowa galeria w sekcji NORWEGIA.
  August 2015 - new gallery in NORWEGIA (Norway) section.

    

  Czerwiec 2015 - nowa galeria SKODA FELICIA.
  June 2015 - new gallery SKODA FELICIA.

    

  Czerwiec 2015 - nowa galeria w sekcji POLSKA - zdjęcia z Bajkowego Ogródka.
  June 2015 - new gallery in POLSKA section - photos from the Fairy-like Garden.

    

  Czerwiec 2015 - nowa galeria w sekcji POLSKA - zdjęcia z wycieczki na WYSPĘ WOLIN.
  June 2015 - new gallery in POLSKA section - photos from trip to WOLIN ISLAND.

    

  Czerwiec 2015 - nowa galeria w sekcji SUBARU - zdjęcia z wycieczki na WYSPĘ WOLIN.
  June 2015 - new gallery in SUBARU section - photos from trip to WOLIN ISLAND.

    

  Maj/czerwiec 2015 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu off-road.pl o Malcie.
  May/June 2015 - Our story from Malta in Magazyn off-road.pl.

    

  Marzec 2015 - nowa galeria w sekcji HONKER - OFFOADOWY DZIEŃ KOBIET 2015 NIEGOWONICZKI.
  March 2015 - a new gallery in HONKER section - OFFROAD WOMAN'S DAY 2015 in NIEGOWONICZKI.

    

  Styczeń 2015 - nowy film w sekcji VIDEO - Honker w Grecji akcja - wyciągarka.
  January 2015 - a new clip in VEDEO section - Honker in Grece - winch action.

    

  Grudzień 2014 - wreszcie relacja z tegorocznej wizytwy w Irlandii w sekcji PODRÓŻE.
  December 2014 - at last the story from this year visit to Ireland in section TRAVEL.

    

  Sierpień 2014 - nowa galeria z Irlandii.
  August 2014 - new gallery from Ireland.

    

  Sierpień 2014 - nowa galeria - Irlandia Północna.
  August 2014 - new gallery - Northen Ireland .

    

  Sierpień 2014 - nowa galeria - Anglia.
  August 2014 - new gallery - England.

    

  Sierpień 2014 - nowa galeria w sekcji SUBARU - Irlandia i Wielka Brytania.
  August 2014 - new gallery in section SUBARU - Ireland and Great Britain.

    

  Sierpień 2014 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu off-road.pl o Grecji.
  August 2014 - Our story from Grece in Magzayn off-road.pl.

    

  Lipiec 2014 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ubiegłorocznej wyprawy do Grecji.
  July 2014 - At last I managed to finish the text about our last year expedition to Grece.

    

  Styczeń 2014 - Zapraszamy na spotkanie w Sosnowcu - będziemy opowiadać o Gruzji.
  January 2014 - We do invite for the meeting in Sosnowiec - we are going to talk about Georgia.

    

  Styczeń 2014 - Rozwijamy stronę - dodana jest nowa zakładka w górnym menu - VIDEO. Będziemy tu zamieszczać filmiki z naszych podróży. Na początek odcinek Samochodu marzeń z Honkerem.
  January 2014 - We do develop our website - a new site is added in the upper menu - VIDEO. We are going to put there videos from our travels. We start with an episode from TV series with our Honker.

    

  Grudzień 2013 - Dodana nowa zakładka NASZ HONKER w górnym menu. Historia naszego Potwora i generalnie marki Honker.
  December 2013 - A new site added in the upper menu - OUR HONKER. The story of our Monster and short story of Honker.

    

  Październik 2013 - W dniach 11.10.2013 - 27.10.2013. w Bielsku Białej odbywa się FOTOARTFESTIVAL - zapraszamy na wystawę FOTOOPEN, gdzie wystawione zostaną zdjęcia Oli.
  October 2013 - FOTOARTFESTIVAL takes place in Bielsko Biała from 11.10.2013 till 27.10.2013 - we do invite everybody to FOTOOPEN exposition where you can find photos taken by Ola.

    

  Wrzesień 2013 - Nowa galeria - Honker w Grecji.
  September 2013 - New gallery - Honker in Grece.

    

  Wrzesień 2013 - Nowa galeria - GRECJA.
  Spetember 2013 - New gallery - GRECE.

    

  Marzec 2013 - Nowe zdjęcia w katalogu HONKER z Offroadowego Dnia Kobiet w Czeladzi.
  March 2013 - New photos from Offroad Women's Day in Czeladź in section HONKER.

    

  Marzec 2013 - Nasz artykuł w aktualnym numerze magazynu off-road.pl o Sardynii.
  March 2013 - Our story from Sardenia in Magzayn off-road.pl.

    

  Grudzień 2012 - Nowa galeria ZABRZE w katalogu HONKER.
  December 2012 - A new gallery ZABRZE in section HONKER.

    

  Grudzień 2012 - Nowa galeria AUSTRIA.
  December 2012 - AUSTRIA - a new gallery.

    

  Listopad 2012 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ostatniej wyprawy do Albanii, Macedonii, Czarnogóry, Serbii.
  November 2012 - At last I managed to finish the text about our last expedition to Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia.

    

  Październik 2012 - Nowa galeria JURA 2012 w katalogu Polska.
  October 2012 - A new gallery JURA 2012 in section Polska (PL).

    

Październik 2012 - Nowa galeria SYRENA SPORT.
October 2012 - A new gallery SYRENA SPORT.

    

  Wrzesień 2012 - Trzy nowe galerie w sekcji HONKER - z Albanii, Macedonii, Czarnogóry.
  September 2012 - Three new galleries in HONKER section - from Albania, Macedonia, Montenegro.

    

  Wrzesień 2012 - Nowa galeria - Albania.
  September 2012 - A new gallery - Albania.

    

  Wrzesień 2012 - Nowa galeria - Macedonia.
  September 2012 - A new gallery - Macedonia.

    

  Wrzesień 2012 - Nowa galeria - Czarnogóra.
  September 2012 - A new gallery - Montenegro.

    

  Wrzesień 2012 - Nowa galeria - Serbia.
  September 2012 - A new gallery - Serbia.

    

  Lipiec 2012 - Nowa galeria w sekcji HONKER ze zlotu historycznych pojazdów militarnych w Darłowie.
  July 2012 - A new gallery in HONKER section - from the historical military vehicles rally in Darłowo.

    

  Czerwiec 2012 - Nowa galeria Fiata Freemont z akcji specjalnej Fiat AutoŚwiat 4x4 Ekspedycja Gruzja.
  June 2012 - A new gallery of Fiat Freemont from special action - Fiat AutoŚwiat 4x4 Georgia Expedition.

    

  Czerwiec 2012 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ostatniej wyprawy do Gruzji i Turcji.
  June 2012 - At last I managed to finish the text about our last expedition to Georgia and Turkey.

    

  Maj 2012 - początek serii publikacji Akcji specjalnej - Fiat AutoŚwiat 4x4 Ekspedycja Gruzja.
  May 2012 - the beginning of the series of publications from special action - Fiat AutoŚwiat 4x4 Georgia Expedition.

    

  Maj 2012 - nowa galeria z Gruzji.
  May 2012 - a new gallery from Georgia.

    

  Maj 2012 - nowa galeria z Turcji.
  May 2012 - a new gallery from Turkey.

    

  Styczeń 2012 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ostatniej wyprawy na wyspy: Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta.
  January 2012 - At last I managed to finish the text about our last expedition to islands:Corsica, Sardenia, Sicili, Malta .

    

  Grudzień 2011 - nowa galeria Honkera z HONKEROWIADY 2011, która odbyła się w okolicach Młodzikowa 03.12.2011.
  December 2011 - a new Honker gallery from HONKEROWIADA 2011 which took place on 03.12.2011 in the neighbourhood of Młodzikowo.

    

  Październik 2011 - w magazynie Auto Świat 4x4 ukazał się artykuł o naszej wyprawie do Gruzji i Turcji autorstwa Jacka i z naszymi zdjęciami.
  October 2011 - in Auto Świat 4x4 magazine an article about our adventure in Georgia and Turkey is published - article by Jacek and with our photos.

    

  Październik 2011 - W Bielsku Białej odbywa się FOTOARTFESTIVAL - zapraszamy na wystawę FOTOOPEN, gdzie wystawione zostaną zdjęcia Oli.
  October 2011 - FOTOARTFESTIVAL takes place in Bielsko Biała - we do invite everybody to FOTOOPEN exposition where you can find photos taken by Ola.

    

  Wrzesień 2011 - nowa galeria - Malta.
  September 2011 - new gallery - Malta.

    

  Wrzesień 2011 - nowa galeria - Sardynia w sekcji Włochy.
  September 2011 - new gallery - Sardenia in section Italy.

    

  Wrzesień 2011 - nowa galeria - Sycylia w sekcji Włochy.
  September 2011 - new gallery - Sicily in section Italy.

    

  Wrzesień 2011 - nowa galeria - Korsyka w sekcji Francja.
  September 2011 - new gallery - Corsica in section France.

    

  Wrzesień 2011 - nowa galeria - Honker na Malcie, Sardynii, Sycylii i Korsyce.
  September 2011 - new gallery - Honker on Malta, Sardenia, Sicily and Corsica.

    

  Marzec 2011 - W National Geographic Traveler ukazał się konkursowy artykuł Oli z naszymi zdjęciami - "Pozdrowienia z Turcji".
  March 2011 - Competitive article "Greetings from Turkey" by Ola and with our photos is published in National Geographic Traveler.

    

  Styczeń 2011 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ostatniej wyprawy do Gruzji i Turcji.
  January 2011 - At last I managed to finish the text about our last expedition to Georgia and Turkey.

    

  Grudzień 2010 - dwie nowe galerie w sekcji HONKER - z imprezy w Kotlarni 04.12.2010.
  December 2010 - two new galleries in section HONKER - from an ewent in Kotlarnia on 04.12.2010.

    

  Październik 2010 - Powstała nowa galeria - HONKER.
  October 2010 - Quite a new gallery was created - HONKER.

    

Październik 2010 - W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej trwa wystawa BARWY ISLANDII.
October 2010 - The COLOURS OF ICELAND exhibition lasts in Pałac Kultury Zagłębia in Dąbrowa Górnicza.

    

  Wrzesień 2010 - nowa galeria z naszej ostatniej podróży - Gruzja.
  September 2010 - new gallery from our last voyage - Georgia.

    

  Wrzesień 2010 - nowa galeria z naszej ostatniej podróży - Turcja.
  September 2010 - new gallery from our last voyage - Turkey.

    

  Wrzesień 2010 - nowa galeria z naszej ostatniej podróży - Słowacja.
  September 2010 - new gallery from our last voyage - Slovakia.

    

  Wrzesień 2010 - Zapraszamy w październiku do Pałacu Kultury Zagłębia na wystawę zdjęć "BARWY ISLANDII".
  September 2010 - We invite you to Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) in Dąbrowa Górnicza to see the photo exhibition "COLOURS OF ICELAND" during October.

    

  Wrzesień 2010 - W AutoŚwiat4x4 ukazała się kolejna relacja Jacka - tym razem z Wysp Owczych.
  September 2010 - New article by Jacek is published in AutoŚwiat4x4 - this time about Faroe Islands.

    

  Lipiec 2010 - Dalsze zmiany kosmetyczne wyglądu strony. Wreszcie też uzupełniona strona O NAS.
  July 2010 - Some further website face-lifting. At last section ABOUT US completed.

    

  Czerwiec 2010 - Wprowadzone pewne zmiany na stronie, dodana sekcja PUBLIKACJE.
  Jun 2010 - I made some changes on the website and added PUBLICATIONS section.

    

  Czerwiec 2010 - Nowa galeria z kilkudniowej wycieczki do Kornwalii.
  Jun 2010 - New gallery from few-days trip to Cornwall.

    

  Maj 2010 - Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w dniu 25 maja przybyli do MuzaArtCafe w Sosnowcu na spotkanie z cyklu "Podróże bliskie i dalekie", aby wysłuchać naszej skromnej relacji z podróży po Islandii.
  May 2010 - We would like to thank those who came to MuzaArtCafe in Sosnowiec on 25th May to listen and watch our story from Iceland.

    

  Maj 2010 - kilka zdjeć z małej wycieczki do Pszczyny do zagrody żubrów.
  May 2010 - some photos from a little trip to Pszczyna to bisons corral.

    

  Kwiecień 2010 - w numerze 4/2010 magazynu OFF-ROAD PL 4x4 ukazał się drugi artykuł o naszej islandzkiej wyprawie tym razem mojego autorstwa i z naszymi zdjęciami:
  April 2010 - in OFF-ROAD PL 4x4 magazine no 4/2010 an article about our Icelandic adventure is published - article by me and with our photos

    

  Marzec 2010 - w numerze 2/2010 magazynu Auto Świat 4x4 ukazał się artykuł o naszej islandzkiej wyprawie autorstwa Jacka i z naszymi zdjęciami:
  March 2010 - in Auto Świat 4x4 magazine no 2/2010 an article about our Icelandic adventure is published - article by Jacek and with our photos

    

  Styczeń 2010 - Jeszcze jedna mała galeria - naszego Honkera z Islandii.
  January 2010 - One more little gallery of our Honker in Iceland.

    

  Styczeń 2010 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ostatniej wyprawy do Islandii z przystankiem na Wyspach Owczych i z nieplanowaną wycieczką na Grenlandię.
  January 2010 - At last I managed to finish the text about our last expedition to Iceland with a stop on Faroe Islands and unplanned trip to Greenland.

    

  Wrzesień 2009 - wrzucone zdjęcia z Islandii.
  September 2009 - the photos from Iceland are put.

    

  Wrzesień 2009 - wrzucone zdjęcia z Wysp Owczych.
  September 2009 - the photos from Faroe Island are put.

    

  Wrzesień 2009 - wrzucone zdjęcia z Grenlandii.
  September 2009 - the photos from Greenland are put.

    

  Maj 2009 - wrzucone zdjęcia z małego wypadu do Niemiec.
  May 2009 - the photos from a little trip to Germany are put.

    

  Grudzień 2008 - Wreszcie udało mi się skończyć opis naszej ostatniej wyprawy do Portugalii i Francji.
  December 2008 - At last I managed to finish the text about our last expedition to Portugal and France.

    

  Wrzesień 2008 - wrzucone zdjęcia z Portugalii.
  September 2008 - the photos from Portugal are put.

    

  Wrzesień 2008 - wrzucone zdjęcia z Francji.
  September 2008 - the photos from France are put.

    

  Wrzesień 2007 - strona uzupełniona o opis trasy z Norwegii, Danii, Niemiec i trochę Polski.
  September 2007 - the website is completed with the story from Norway, Denmark, Germany and a little bit of Poland.

    

  Wrzesień 2007 - strona uzupełniona o zdjęcia z Norwegii.
  September 2007 - the website is completed with the newest photos from Norway.

    

  Wrzesień 2007 - strona uzupełniona o zdjęcia z Danii.
  September 2007 - the website is completed with the newest photos from Denmark.

    

  Wrzesień 2007 - strona uzupełniona o zdjęcia z Niemiec.
  September 2007 - the website is completed with the newest photos from Germany.

    

  Wrzesień 2007 - strona uzupełniona o zdjęcia z okolic Książa.
  September 2007 - the website is completed with the newest photos from Książ area.

    

  Maj 2007 - strona uzupełniona o najnowsze zdjęcia z Czech.
  May 2007 - the website is completed with the newest photos from Czech Republic.

    

  Luty 2007 - strona uzupełniona o starsze zdjęcia i opisy tras.
  February 2007 - the website is completed with older photos and itineraries.

    

  Grudzień 2006 - początek nowej stony pod bieżącym adresem. Na razie znalazły się tu zdjęcia z ostatniej podróży - najdalej na południe, czyli nasze wakacje 2006: Hiszpania, Gibraltar, Maroko, Lazurowe Wybrzeże i Monako.
Najbliższe plany obejmują przeniesienie całej zawartości starej strony i rozbudowę tej.
  December 2006 - the beginning of the new website with the current address. For the time being the photos from our last expedition are here: Spain, Gibraltar, Morocco, Cote d'Azur i Monaco.
My next plans regard transfer of all the contest of my old website and the extension of this one.


Kontakt: aleksandra.cebo@wp.pl, jpielgrzym@wp.pl

POLECANE STRONY
     Agencja ubezpieczeniowa www.jpielgrzym.pl        

Copyrigth © Aleksandra Cebo
polska