go Potw FOTOPODRÓŻE - O nas
fotopodróże
  GŁÓWNA
  HOME  
  GALERIA
  GALLERY  
  VIDEO
  VIDEO  
  PODRÓŻE
    TRAVEL  
  PUBLIKACJE
    PUBLICATIONS  
  O NAS
    ABOUT US  
  NASZ HONKER
    OUR HONKER  
  KONTAKT
  CONTACT  

O NAS
About us

Ola

Jacek

Oto my - dwa włóczykije. Lubimy powędrować przed siebie, dokąd oczy poniosą, czasem dokąd nos doprowadzi.
Zawsze na wakacje wybieramy się sami, sami wszystko organizujemy i planujemy. A potem w trakcie podróży plan ulega nieustannej korekcie. Nawet bowiem najlepsze przewodniki i miliony stron w Internecie mogą być jedynie wskazówką, a rzeczywistość już na miejscu weryfikuje każdą informację. Samochód daje nam niezwykłą swobodę i elastyczność, dzięki czemu bez problemów możemy modyfikować wcześniejsze plany na bieżąco i praktycznie bez ograniczeń.

I nasze motto:
Zabrać tylko wspomnienia i zdjęcia. Zostawić tylko odcisk buta, a jeśli wspomnienia, to tylko dobre.

There are us - two gadabouts. We like wandering ahead and follow our noses.
We always go on our holidays by ourselves, we organize and plan everything. And then during the journey the plan is constantly corrected. Even the best guide-books and millions of websites in Internet can only be guidelines and reality veryfies each and every information. The car gives us extraordinary freedom and flexibility thanks to which we can currently and practicaly without limitations modify prior plans with no problems.

And our motto:
Take only memories and photos. Leave only the footprint and if memories - only those good ones.


Kontakt: aleksandra.cebo@wp.pl, jpielgrzym@wp.pl

POLECANE STRONY
     Agencja ubezpieczeniowa www.jpielgrzym.pl        

Copyrigth © Aleksandra Cebo